ZD-508 термофен 1500W 220V (Zhongdi Manufacture Co., Ltd.)

ZD-508 термофен 1500W 220V, Zhongdi Manufacture Co., Ltd.
Наименование ZD-508 термофен 1500W 220V
Производитель Zhongdi Manufacture Co., Ltd.(ZD)
Артикул 736047

Термофен ZD-508 1500W 220V 180/500С (2 температурных режима)