RL2-323-C6-BK/BK-P2 (Бурый Медведь)

RL2-323-C6-BK/BK-P2, Бурый Медведь
Наименование RL2-323-C6-BK/BK-P2
Производитель Бурый Медведь(BM)
Артикул 67626

Выключатель 6 конт. 29х22мм, черный (вкл-выкл-вкл) (SWR-79)(RL2-323-C6-BK/BK-P2)