ADS-XLX-V4FX-EVL12-G (Avnet Electronics Marketing)

Наименование ADS-XLX-V4FX-EVL12-G
Производитель Avnet Electronics Marketing(AVNET)
Артикул 312063

Оценочная плата