KXO-V97T 2.0480 MHz 30pF 3.3V (Geyer Electronic )

Наименование KXO-V97T 2.0480 MHz 30pF 3.3V
Производитель Geyer Electronic (GEYER)
Артикул 1297702

12.92139