CMOS_OV9653_BO_PCBRev25022013 (Techtoys Company)

Наименование CMOS_OV9653_BO_PCBRev25022013
Производитель Techtoys Company(TECHTOYS)
Артикул 1231773

дисплей