RES 20K 2W MF-200 5% (Vishay Intertechnology Inc. )

Наименование RES 20K 2W MF-200 5%
Производитель Vishay Intertechnology Inc. (VISHAY)
Артикул 1074147